Chứng chỉ A1 Movers

A1 Movers là bước thứ 2 trong hành trịnh học ngoại ngữ của trẻ. Sau khi trẻ vượt qua Cambridge English Starters. Đối tượng Movers hướng đến: Thí sinh từ 8 – 12 tuổi (thông thường dành cho học sinh lớp 3 – lớp 6)

Movers là bài thi thứ 2 trong số các bài thi của Cambridge English:

 • Young Learners dành cho học sinh tiểu học
 • Young Learners dành cho học sinh trung học cơ sở

 

Nếu đạt được chứng chỉ A1 Movers học sinh có thể:

 • Tham gia vào một hội thoại cơ bản về chủ đề quen thuộc
 • Hiểu được những thông tin; chỉ dẫn; lưu ý cơ bản và hoàn thành các dạng cơ bản
 • Đọc và viết các câu đơn giản, gồm thông tin về thời gian; ngày tháng; nơi chốn

Bài thi chứng chỉ A1 Movers là bài thi thứ 2 đánh giá năng lực tiếng Anh của trẻ

Mỗi bài thi yêu cầu thí sinh phải trải qua 60’ để hoàn thành 3 phần thi:

Cấu trúc của mỗi phần thi

Phần nghe: 25 phút

 1. Nhận biết người trong hình được nói tới và vẽ đường thẳng nối từ những người trong hình với tên phù hợp bên ngoài tấm hình
 2. Ghi lại những thông tin chi tiết từ một hội thoại: Trả lời các câu hỏi về địa điểm, chuyến đi, bữa tiệc,..
 3. Ghép từng người được nói tới với hình ảnh/ đối tượng tương ứng: Ghép người hoặc vật của một hình với hình ảnh của người hoặc vật trong một bộ phận khác
 4. Với mỗi mẫu hội thoại ngắn, chọn một hình ảnh/ thông tin chính xác: Chọn hình ảnh chính xác với thông tin
 5. Tô màu, viết vào tranh theo chỉ dẫn: Chọn các phần đúng của hình và nghe hiểu các hướng dẫn về tô màu và viết

Phần Đọc và viết: 30 phút

 1. Ghép từ với mô tả nghĩa: Ghép hình ảnh/ từ với câu mô tả
 2. Đọc văn bản và hoàn thành các câu nói về một số chi tiết trong bài: Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi
 3. Hoàn thành hội thoại: Chọn cụm từ/ câu để hoàn thành hội thoại: Chọn hình ảnh/ từ đúng để điền vào khoảng trống trong một câu chuyện ngắn và sửa lại tiêu đề cho câu chuyện
 4. Hoàn thành đoạn văn: Chọn một từ trong Word bank chung để điền vào chỗ trống: Chọn từ đúng để điền vào khoảng trống trong một đoạn văn ngắn
 5. Viết câu:
 6. Hoàn thành/ viết câu nói về nội dung trong hình: Hoàn thành câu, trả lời câu hỏi và viết các câu về một hình ảnh
 7. Chọn một trong số vài lựa chọn của mỗi trống: Tìm từ trong câu chuyện để hoàn thành câu

Phần nói: 5-7 phút

 1. Xác định điểm khác biệt giữa hai bức ảnh
 2. Kể 1 câu chuyện dựa vào hình ảnh cho sẵn
 3. Trả lời các câu hỏi ngắn về đồ vật trong ảnh
 4. Trả lời các câu hỏi về bản thân