Chứng chỉ A2 Flyers

Flyers là chương trình tiếng anh dành cho thiếu nhi ở cấp độ cao nhất trong các kỳ thi Cambridge YLE. Thuộc trình độ A2 theo khung trình độ chung Châu Âu (CEFR).

Đối tượng Flyers hướng đến: Thí sinh từ 9 – 12 tuổi dành cho học sinh lớp 4 – 7.

Nếu đạt được chứng chỉ A2 Flyers học sinh có thể:

 • Giao tiếp trong các tình huống quen thuộc và tương tác với người nói tiếng Anh chậm, rõ ràng
 • Hiểu tiếng Anh viết đơn giản, những thông báo ngắn và những chỉ dẫn bằng lời
 • Viết ghi chú ngắn, đơn giản, sử dụng cách diễn đạt và cụm từ cơ bản

Chứng chỉ A2 Flyers là bài thi thứ 3 trong hệ thống các bài thi Cambridge YLE đánh giá năng lực tiếng anh của trẻ. Với bài thi yêu cầu thí sinh phải trải qua 72 phút để hoàn thành bài thi gồm 3 phần

 1. Nghe: 25 phút (với 5 phần, 25 câu hỏi)
 2. Đọc & viết: 40 phút ( 7 phần, 44 câu hỏi)
 3. Nói: 7-9 phút (4 phần nhỏ)

Cấu trúc bài thi chứng chỉ A2 Flyers

Phần nghe

 1. Nhận biết người trong hình được nói tới sau đó vẽ đường thẳng nối từ những người trong hình với tên phù hợp bên ngoài tấm hình
 2. Ghi lại vài thông tin chi tiết từ một hội thoại: Trả lời các câu hỏi về địa điểm, chuyến đi, bữa tiệc,…
 3. Ghép từng người được nói tới với hình ảnh/ đối tượng tương ứng: Ghép người hoặc vật của một bộ hình với hình ảnh của người hoặc vật trong một bộ khác.
 4. Với mỗi mẫu hội thoại ngắn, chọn một hình ảnh/ thông tin chính xác: Chọn hình ảnh chính xác với thông tin
 5. Tô màu, viết vào tranh theo chỉ dẫn: Chọn các phần đúng của hình và nghe hiểu các hướng dẫn về tô màu và viết.

Phần Đọc và viết

 1. Ghép từ với mô tả nghĩa: Ghép từ với câu mô tả
 2. Sắp xếp các câu thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh: Chọn đúng các phần còn thiếu của một đoạn hội thoại
 3. Chọn một từ trong Word bank chung để điền vào chỗ trống: Chọn từ đúng để điền vào khoảng trống trong một câu chuyện ngắn và sửa lại tiêu đề cho câu chuyện.
 4. Chọn một trong số vài lựa chọn của mỗi chỗ trống: Chọn từ đúng để điền vào khoảng trống trong một đoạn ngắn.
 5. Đọc văn bản và hoàn thành các câu nói về một số chi tiết trong bài: Tìm từ trong câu chuyện để hoàn thành câu.
 6. Tự viết từ điền vào chỗ trống: Suy nghĩ các từ để hoàn thành nhật kỳ hay một đoạn tin nhắn
 7. Viết một câu chuyện ngắn dựa trên 3 tấm hình

Phần nói

 1. Tìm điểm khác nhau giữa 2 tấm hình (vật; màu sắc; số đếm; vị trí,..)
 2. Yêu cầu và đưa ra thông tin về 2 tình huống tương tự
 3. Nói về các bức ảnh kể về một câu chuyện
 4. Trả lời các câu hỏi về bản thân