LUYỆN THI IELTS 

HỌC IELTS CÙNG CHÚNG TÔI ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC GIẤC MƠ CỦA BẠN!

Nếu mục tiêu của bạn là làm việc hoặc học tập ở nước ngoài, IELTS là chứng chỉ thông thạo tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi. Emu cung cấp bốn khóa học IELTS tổng quát – Foundation, IELTS 1, IELTS 2 và IELTS 3 và các khóa học viết và nói chuyên biệt.

 

FOUNDATION IELTS

Yêu cầu đầu vào cho khóa học này là trình độ Dự bị Trung cấp (A2) trong bài kiểm tra xếp lớp.

Sau khóa học này, học viên sẽ:

 • Làm quen với bố cục của bài thi IELTS.
 • Đã học từ vựng cơ bản.
 • Có thể sử dụng các cấu trúc cơ bản trong nói và viết cho IELTS.
 • Hiểu các chiến lược làm bài thi IELTS cơ bản

IELTS 1 (BAND 5.5)

Sau khóa học này, học viên sẽ:

 •  Hiểu rõ cấu trúc và cách tính điểm của các dạng bài thi IELTS.
 •  Có vốn từ vựng về các chủ đề IELTS thường gặp như sức khỏe và chế độ ăn uống, môi trường, giáo dục và phương tiện truyền thông.
 • Đã phát triển cả 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc và Viết) lên trình độ trung cấp.

IELTS 2 (BAND 6.5)

Sau khóa học này, học viên sẽ:

 • Có thể tiếp cận bài thi IELTS bằng các chiến lược làm bài thi phù hợp.
 • Đã phát triển cả 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc và Viết) lên cấp độ cao hơn.
 • Sử dụng được các câu phức trong nói và viết.
 • Làm quen với các từ vựng học thuật ở cấp độ cao hơn.

IELTS 3 (BAND 7.5+)

Sau khóa học này, học viên sẽ:

  • Có thể dễ dàng tiếp cận bài thi IELTS bằng các chiến lược phù hợp.
  • Đã phát triển cả 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc và Viết) ở mức độ thành thạo.
  • Có thể dễ dàng sử dụng các câu phức trong nói và viết.
  • Có khả năng sử dụng từ vựng học thuật ở mức độ nâng cao.