Trình độ A2 – Tiền trung cấp

Đây là cấp độ thứ hai trong hành trình học tiếng Anh của bạn. Trình độ tiếng Anh này đủ để du lịch tại một quốc gia nói tiếng Anh và giao tiếp với những người nói tiếng Anh. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là để phát triển tình bạn sâu sắc hơn, chỉ đạt được mức này thôi là chưa đủ.

Trình độ tiếng Anh A2 không đủ để học tập hoặc sử dụng hầu hết các phương tiện truyền thông bằng tiếng Anh (TV, phim, đài, tạp chí, v.v.).

Theo tiêu chuẩn chính thức của CEFR, ở trình độ A2 tiếng Anh bạn có thể:

  • Hiểu được các câu thường dùng ở một số lĩnh vực cơ bản nhất (ví dụ: thông tin cá nhân và gia đình rất cơ bản, mua sắm, địa lý địa phương, việc làm).
  • Giao tiếp, trao đổi thông tin đơn giản về những vấn đề quen thuộc và thường ngày.
  • Dùng những thuật ngữ đơn giản để mô tả các khía cạnh về cuộc sống của ai đó hoặc nói về các vấn đề cần thiết ngay lập tức.

 

Các lớp A2 của chúng tôi tại Emu

Chương trình giảng dạy của chúng tôi phù hợp với việc đạt được các mục tiêu do CEFR đề ra. Các lớp học của chúng tôi ở cấp độ này bắt đầu giới thiệu các văn bản, bài hát và video thực tế được đơn giản hóa để hỗ trợ học sinh hiểu ngôn ngữ.

Sự tiến bộ là sẽ phụ thuộc vào từng học sinh, và học sinh có thể đạt được trình độ A2 sau khoảng 200 giờ học trực tiếp với giáo viên có chuyên môn. (bao gồm ~ 80 giờ dành để đạt được trình độ A1).

 

Ở cấp độ này, học sinh sẽ học cách:

  • Kể lại các sự kiện trong quá khứ, bao gồm các hoạt động cuối tuần và những câu chuyện thú vị của bạn.
  • Mô tả cuộc sống trong quá khứ của bạn, cung cấp thông tin chi tiết về các cột mốc quan trọng.
  • Tiếp đãi ai đó trong nhà của bạn hoặc đến thăm một người bạn hoặc đồng nghiệp tại nhà của họ.
  • Nói về những bộ phim và quần áo bạn thích
  • Tham gia vào giao tiếp cơ bản tại nơi làm việc, bao gồm tham gia các cuộc họp về các chủ đề quen thuộc.
  • Mô tả một tai nạn hoặc thương tích, nhận trợ giúp y tế từ bác sĩ và kê đơn thuốc.
  • …và còn nhiều nữa!