Trình độ C1 – Nâng cao

Trình độ Anh ngữ C1 cho phép thực hiện đầy đủ các chức năng trong công việc hoặc trong môi trường học thuật. Với cấp độ C1, bạn sẽ hoàn toàn tự chủ ở một quốc gia nói tiếng Anh bản địa.

Theo hướng dẫn chính thức của CEFR, một người nào đó ở trình độ tiếng Anh C1:

 • Có thể hiểu một loạt các văn bản dài hơn, đòi hỏi nhiều hơn và nhận ra ý nghĩa sâu xa.
 • Có thể diễn đạt ý tưởng một cách trôi chảy và tự nhiên mà không cần tìm kiếm nhiều cách diễn đạt rõ ràng.
 • Có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả cho các mục đích xã hội, học thuật và nghề nghiệp.
 • Có thể tạo ra văn bản rõ ràng, có cấu trúc tốt, chi tiết về các chủ đề phức tạp, cho thấy việc sử dụng có kiểm soát các mẫu tổ chức, trình kết nối và thiết bị gắn kết.

 

Các lớp C1 của chúng tôi tại Emu

Chương trình giảng dạy của chúng tôi phù hợp với việc đạt được các mục tiêu do CEFR đề ra. Các lớp học của chúng tôi ở cấp độ này khuyến khích học sinh thảo luận về các chủ đề phức tạp được giới thiệu thông qua các văn bản và video chân thực, sử dụng ngữ pháp và từ vựng phức tạp hơn.

Sự tiến bộ sẽ phụ thuộc vào từng họ viên, học viên có thể đạt đến trình độ tiếng Anh C1 với 800 giờ học trực tiếp với giáo viên giàu kinh nghiệm (bao gồm 600 giờ từ A1 đến B2).

Ở trình độ C1 tại Emu English, học viên sẽ học cách:

 • Thảo luận về các vấn đề xã hội, các giải pháp khả thi cho các vấn đề và vai trò của các tập đoàn.
 • Tham gia vào các cuộc thảo luận về bảo tồn, tính bền vững và bảo vệ môi trường sống.
 • Nói về các sự kiện và vấn đề trong tin tức và cách chúng ảnh hưởng đến mọi người và công ty.
 • Nói về những rủi ro trong cuộc sống, bao gồm thay đổi công việc và tập các môn thể thao nguy hiểm.
 • So sánh và đối chiếu các hình thức giáo dục khác nhau và các trường học riêng lẻ.
 • Thảo luận về nhiều loại hài hước khác nhau, bao gồm cả các hình thức tinh tế như mỉa mai.
 • …và còn nhiều nữa!