Category Archives: IELTS 1 (BAND 5.5)

Khóa học IELTS 5.5

90% học IELTS đều có mục tiêu phải đạt được ít nhất trình độ 5.5. Với các tiêu chí về điểm IELTS du học ra trường hay công việc đều yêu cầu bằng IELTS 5.5 trở lên. Nhằm đáp ứng các yêu cầu hướng đến band 5.5. EMU English thiết kế khóa học IELTS mục […]