Category Archives: IELTS 3 (BAND 7.5+)

Luyện thi IELTS 7.5+

IELTS 7.5+ là mức điểm đánh giá người học có thể sử dụng tiếng Anh học thuật tương đối tốt trong hầu hết các trường hợp. Để đạt được band điểm 7.0 – 7.5 IELTS người học phải trải qua quá trình rèn luyện chăm chỉ. Tuy nhiên, để nhận được kết quả hoàn hảo […]

0369 069 788