Category Archives: A1 – Movers

Chứng chỉ A1 Movers

A1 Movers là bước thứ 2 trong hành trịnh học ngoại ngữ của trẻ. Sau khi trẻ vượt qua Cambridge English Starters. Đối tượng Movers hướng đến: Thí sinh từ 8 – 12 tuổi (thông thường dành cho học sinh lớp 3 – lớp 6) Movers là bài thi thứ 2 trong số các bài […]