Category Archives: Pre-A1 Starters

Chứng chỉ Pre A1 Starters

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Starters là chứng chỉ Anh ngữ quốc tế cho các em bậc tiểu học. Starters là bài thi đầu tiên trong số 3 bài thi của Cambridge English gồm: Young Learners (YLE) dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học Young Learners (YLE) dành cho học sinh bậc […]

Tổng quan về khóa học Pre A1 Starters

Khóa học Pre A1 Starters là bài thi đầu tiên trong bộ 3 bài thi của chương trình Cambridge English được xây dựng dành cho thiếu nhi. Những bài thi này sẽ giúp cho các em có thể làm quen với tiếng Anh viết và nói hàng ngày, là cách tuyệt vời để các em […]

0369 069 788