Category Archives: B1 Preliminary for Schools

Tại sao bạn chọn B1 Preliminary for schools?

B1 preliminary schools là chương trình học tiếng Anh chuẩn quốc tế được công nhận trên toàn cầu. Chứng chỉ B1 preliminary schools có giá trị vĩnh viễn giúp học sinh trang bị được kỹ năng ngoại ngữ mở ra cánh cửa giáo dục bậc cao với nhiều cơ hội làm việc trong môi trường […]