Category Archives: News

Task based language learning (TBL)

What is it? Task-based language learning is a teaching approach where the lessons are based around doing a task. In education, a task refers to an activity where communication is necessary: for example; deciding something, solving a problem, designing or organising something, or telling someone to do something. How is it done? The students are […]

Kỳ thi CAMBRIDGE ENGLISH – STARTERS

KỲ THI CAMBRIDGE ENGLISH – STARTERS Starters còn được gọi là Young Learners English là bước khởi đầu trong quá trình học ngoại ngữ của trẻ em. Bài thi được thiết kế vui nhộn và đầy hứng thú, nhằm giới thiệu của các em làm quen với tiếng Anh nói và viết hàng ngày. Starters […]