Kỳ thi CAMBRIDGE ENGLISH – STARTERS

KỲ THI CAMBRIDGE ENGLISH – STARTERS

Starters còn được gọi là Young Learners English là bước khởi đầu trong quá trình học ngoại ngữ của trẻ em.
Bài thi được thiết kế vui nhộn và đầy hứng thú, nhằm giới thiệu của các em làm quen với tiếng Anh nói và viết hàng ngày.

Starters là bài thi đầu tiên trong số bài thi của Cambridge English dành cho học sinh giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Kỳ thi lấy chứng chỉ Starters ở dưới trình độ A1 trong khu tham chiếu về trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Kỳ thi đạt được chứng chỉ Starters là nền tảng giúp các em học ngoại ngữ tốt hơn và thể hiện được trình độ ngoại ngữ hiện tại của các em.

? EMU English là trung tâm luyện thi chứng chỉ Starters dành cho trẻ em. Nếu các mẹ đang tham khảo chương trình luyện thi tiếng anh Cambridge có thể liên hệ: ☎ 036 906 97 88 chúng tôi sẽ hỗ trợ nhanh chóng!