Tag Archives: A2 Key for Schools

Chương trình học A2 Key for Schools

Chương trình học A2 key for schools là chương trình học tiếng Anh giúp trẻ có thể sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong những tình huống đơn giản nhất. Đồng thời, chương trình A2 key for schools là chương trình học tiếp nối sau “Cambridge English: Young Learners (YLE)” và cũng là điểm khởi […]

Tiếng Anh cho thiếu niên

Khóa học tiếng Anh cho thiếu niên từ 13 -16 tuổi Nhằm cải thiện kiến thức hiện có về ngôn ngữ và nâng cao tất cả 4 kỹ năng. Trung tâm Anh ngữ EMU giáo dục theo chương trình giảng dạy của CAMBRIDGE và dạy tiếng Anh giao tiếp để giúp trẻ ứng dụng trong […]