Tag Archives: B1 Preliminary for Schools

Tiếng Anh cho thiếu niên

Khóa học tiếng Anh cho thiếu niên từ 13 -16 tuổi Nhằm cải thiện kiến thức hiện có về ngôn ngữ và nâng cao tất cả 4 kỹ năng. Trung tâm Anh ngữ EMU giáo dục theo chương trình giảng dạy của CAMBRIDGE và dạy tiếng Anh giao tiếp để giúp trẻ ứng dụng trong […]