Tag Archives: Chứng chỉ Pre A1 Starters

Chứng chỉ Pre A1 Starters

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Starters là chứng chỉ dành cho các em bậc tiểu học. Đối tượng mà chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế Starters hướng đến là các thí sinh từ 4 – 7 tuổi (dành cho học sinh mẫu giáo tới lớp 1) Starters là bài thi đầu tiên trong số […]