Tag Archives: Chứng chỉ Pre A1 Starters

Chứng chỉ Pre A1 Starters

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Starters là chứng chỉ Anh ngữ quốc tế cho các em bậc tiểu học. Starters là bài thi đầu tiên trong số 3 bài thi của Cambridge English gồm: Young Learners (YLE) dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học Young Learners (YLE) dành cho học sinh bậc […]

0369 069 788