Tag Archives: Chương trình học tiếng Anh theo chuẩn Cambridge

Chương trình học tiếng Anh theo chuẩn Cambridge

Chương trình học tiếng Anh theo chuẩn Cambridge tại EMU English được xây dựng theo tiêu chuẩn đầu ra Cambridge. Do các chuyên gia nước ngoài biên soạn. Mục đích của EMU là cung cấp cho học sinh có nền tảng Anh ngữ toàn diện. Ngoài những tiết học do Bộ Giáo Dục và Đào […]