Tag Archives: Fun for Starters 4 Edition

Bộ giáo trình Fun for Starters 4 Edition – Cambridge English

Bộ giáo trình Fun for Starters 4 Edition gồm có các cấp độ: STARTERS, MOVERS, FLYERS Bộ giáo trình gồm 3 mức độ. Trong đó mỗi bài học được trình bày minh họa hấp dẫn, kèm theo đó là các hoạt động thu hút học sinh tương tác nâng cao kỹ năng. Đồng thời, bộ […]