Tag Archives: Học ngôn ngữ bằng cách giao nhiệm vụ

Học ngôn ngữ bằng cách giao nhiệm vụ

Vậy đó là gì? Học ngôn ngữ bằng cách giao nhiệm vụ là một phương pháp giảng dạy trong đó các bài học dựa trên việc yêu cầu học viên thực hiện một nhiệm vụ. Trong giáo dục, một nhiệm vụ giống như việc đề cập đến một hoạt động cần giao tiếp, ví dụ: […]

0369 069 788