Tag Archives: Tiếng Anh cho thiếu nhi

Tiếng Anh cho thiếu nhi

EMU English có các khóa học dành cho học viên nhỏ tuổi từ 6 – 12 tuổi. Điều mà Anh Ngữ EMU muốn hướng cho các em nhỏ là được hòa mình vào ngôn ngữ một cách vui vẻ để đạt được mục tiêu. Đồng thời, tạo dựng cho các em có nền tảng tiếng […]