Tag Archives: tiếng anh cho tuổi Teens từ 12-15 tuổi

Khóa học tiếng anh cho tuổi Teens từ 12-15 tuổi

Khóa học tiếng anh cho tuổi Teens từ 12 – 15 tuổi được thiết kế chương trình học dành cho thanh thiếu niên với 3 kỳ thi ~ 3 cấp độ: A2: Key cho trường học B1: Sơ cấp cho trường học B2: Sơ cấp cho trường học Kỳ thi tiếng Anh được phát triển […]