Lời bái hát ở sở thú giúp bé học tiếng anh nhanh chóng

Hãy giúp bé học tiếng anh thông qua lời bài hát ở sở thú “At the zoo” ngay dưới đây nhé!

Verse 1

Daddy in the car says here we go, here we go, here we go,

Daddy in the car says here we go.

All day long!

Mummy in the car says here we are. Here we are, here we are.

Mummy in the car say here we are.

All day long!

Verse 2

The giraffe in the zoo is look, look, looking

Look, look, looking; look, look, looking.

The giraffe in the zoo is look, look, looking.

All day long!

Verse 3

Grandma at the zoo goes look at that, look at that, look at that,

Grandma at the zoo goes look at that.

All day long!

Verse 4

The elephant in the zoo is jump, jump, jumping

Jump, jump, jumping; jump, jump, jumping.

The elephant in the zoo is jump, jump, jumping.

All day long!

Verse 5

Sister at the zoo says what is that? what is that? what is that?

Sister at the zoo says what is that?

All day long!

Brother at the zoo says I like that, I like that, I like that,

Brother at the zoo says I like that.

All day long!

Verse 6

The tiger in the zoo is sleep, sleep, sleeping,

Sleep, sleep, sleeping; sleep, sleep, sleeping.

The tiger in the zoo is sleep, sleep, sleepng.

All day long!

Verse 7

Cousins at the zoo go wow! wow! wow!,

Wow! wow! wow!; wow! wow! wow!

Cousins at the zoo go wow! wow! wow!

All day long!

Verse 8

The green crocodile is swim, swim, swimming

Swim, swim, swimming; swim, swim, swimming.

The green crocodile is swim, swim, swimming.

All day long!

The family says let’s come again, come again, come again,

The family says let’s come again.

All day long!