Tiếng Anh cho thiếu niên

Khóa học dành cho thanh thiếu niên (từ 13-16 tuổi) của chúng tôi nhằm cải thiện kiến thức hiện tại của học viên về ngôn ngữ và nâng cao cả 5 kỹ năng. Ngoài ra, khóa học này sẽ chuẩn bị cho con bạn kiến thức về tiếng Anh học thuật tại trường đại học. Điều quan trọng là con bạn phải có mục tiêu và nỗ lực để đạt được mục tiêu một cách có trách nhiệm - và dĩ nhiên là thật sự hứng khởi trong hành trình đó!

Sau khóa học, con của bạn sẽ:

- Nâng cao được kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phát âm
- Có thể làm việc theo nhóm hiệu quả
- Có thêm kiến thức chuyên sâu và từ vựng về nhiều chủ đề để chuẩn bị hành trang cho con bạn khi vào trường đại học. Những chủ đề này bao gồm: môi trường, chính trị, kinh tế, văn hóa, v.v.
- Phát triển các kỹ năng tiếng Anh học thuật cơ bản để chuẩn bị cho các kỳ thi IELTS, TOEFL, PTE, v.v. (ở trình độ trung cấp và nâng cao)  

Friends Walking Home

Chi tiết khóa học

Sáu cấp độ:

A1, A2, A2+, B1, B1+, B2, B2+

Giảm giá 10% cho tất cả học sinh viên hoặc giảm giá lên tới 20% khi giới thiệu thêm bạn bè!

để đăng kí ngay lớp học thử HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Tiếng Anh học thuật Cambridge

Khóa học tiếng Anh học thuật của Cambridge nhằm dành cho các bạn từ 15 + tuổi muốn đi du học, đặc biệt tại Anh, New Zealand và Úc, và muốn bổ sung kiến thức về tiếng Anh học thuật để chuẩn bị cho việc học đại học ở các quốc gia này, có thể đạt được số điểm cao hơn một cách dễ dàng.

 

Sau khóa học, con của bạn sẽ:

 

- Có các kỹ năng học thuật cần thiết để học tập tại các trường đại học nước ngoài vì các bạn sẽ được tiếp cận với các bài giảng thực tế được ghi lại thông qua video

 

- Nắm được ngôn ngữ phù hợp và đang được sử dụng thực tế ở ngoài

 

- Phát triển "kỹ năng học tập" để cải thiện khả năng tự học cũng như làm việc theo nhóm - những kĩ năng rất cần thiết trong môi trường học thuật

- Trau dồi kỹ năng tư duy chủ động và phản biện

Chi tiết khóa học

Dành cho học viên trên 16 tuổi chuẩn bị đi du học ở nước ngoài

 

3 cấp độ - Trung cấp, Trên trung cấp và Cao cấp

Kiểm tra và phản hồi hàng tháng.

Giảm giá 10% cho tất cả học sinh viên hoặc giảm giá lên tới 20% khi giới thiệu thêm bạn bè!

để đăng kí ngay lớp học thử HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ