Các khóa học cho
doanh nghiệp

Mọi người đều biết rằng một trong những chìa khóa thành công của một doanh nghiệp chính là nhân viên của họ. Những nhân viên được đào tạo tốt sẽ giúp doanh nghiệp có nhiều lợi thế hơn các doanh nghiệp đối thủ và tạo thêm nhiều lợi nhuận. Vì vậy, chúng tôi hiểu rằng các doanh nghiệp mong muốn đào tạo nhân viên của mình các kĩ năng cần thiết để cạnh tranh hơn trên thị trường và mang nhiều lợi nhuận về cho doanh nghiệp trong một thời gian dài.

 

Chúng tôi cung cấp các khóa học về:

 

  • Tiếng Anh thương mại (cho tất cả các trình độ)

  • Kĩ năng mềm

 

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các khóa học này, hoặc cho chúng tôi biết thêm về nhu cầu của doanh nghiệp. Chúng tôi sẵn sàng thiết kế các khóa học riêng phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.

 

Businessmen